SkyGini
עברית
אנגלית

מדיניות פרטיות

,כללי,
מסמך זה הינו חלק ממסמך התנאים הכלליים המפורט באתר זה.
https://skygini.com הינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי לטיסות, חבילות תיירות,שירותי קרקע ושאר מוצרי תיירות. (להלן – "האתר")
סקיי ג'יני
מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ונוקטת במדיניות ברורה ומוצהרת בנוגע לעניינים הקשורים לפרטיות ולבטיחות השימוש ומפרטים, בין השאר את אופן השימוש במידע הנאסף על ידי סקיי ג'יני בעת שהיית המשתמשים באתר ו/או נמסר לה על ידם ו/או בעת רישום והזמנת השירותים שונים הניתנים באתר ו/או בעת השתתפות בשעשועונים והגרלות למיניהן ו/או בעת רישום לקבלת דיוור למידע או לחומרים שיווקיים ופרסומיים.

מידע על המזמין
סקיי ג'יני מתחייבת לדרוש ממך אך ורק את המידע החיוני לצורכי השימושים המפורטים לעיל. מידע זה יכלול בין היתר שם אישי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מס' כרטיס אשראי ועוד. מבלי שתספק מידע זה, לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום או לקבל שירותים נוספים שונים באתר. לתשומת לבך, מסירת הפרטים בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ועל נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים. לא מוטלת עליך כמובן החובה להשאיר את פרטיך באתר אך ללא מסירת פרטים אלה לא תוכל ליהנות משירותי האתר.

אבטחת מידע
אתר skygini.com מבית חברת סקיי ג'יני (להלן – "החברה") מאובטח ע"י תקן PCI הבינלאומי, סטנדרט האבטחה המחמיר בעולם לרכישות באינטרנט.
לידיעתכם ! פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר החברה והם מועברים ישירות לחברת האשראי.
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית.
המידע המתקבל מכם חסוי ובטוח!
אתר חברת אופקים מאובטח ע"פ תקן SSL , פרוטוקול להצפנת מידע באינטרנט המבטיח חיסיון על הנתונים המתקבלים ממחשבכם לאתר החברה.
אנו מתחייבים כי כל המידע האישי שנימסר על ידיכם ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשתכם בלבד! ולא יועבר לצד ג'.
בנוסף, לנוחותכם עומדים לרשותכם במרכז ההזמנות סוכנים אשר יקבלו מכם בטלפון את הפרטים אותם אתם מעדיפים למסור בע"פ.

שימוש במידע
בשהייתך באתר יכול שיצטבר מידע על העדפותיך ובחירותיך בתחום העיסוק של האתר, מוצרים ושירותים שרכשת או שביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים בהם צפית, יעדי נסיעה שעניינו אותך, ההצעות והשירותים שפנית בגינם, אמצעי תשלום, כתובת האינטרנט שלך ועוד. מידע נוסף יימסר כאמור על ידך במישרין. סקיי ג'יני מתחייבת לעשות שימוש בפרטים הנאספים והנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין, לרבות: חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות) ולצורכי שימושיה ותחומי עיסוקיה של חברת סקיי ג'יני בלבד ועל פי מדיניות פרטיות זו. במסירת הנתונים שלך ובעת גלישתך באתר אתה מסכים שהנתונים שמסרת ואלה שנאספו אגב גלישתך באתר ישמשו את אופקים נסיעות ותיירות לצרכיה השונים והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למטרות המפורטות להלן:
א. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
ב. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
ג. ליצור שירותים ותכנים מעודכנים וחדשים המותאמים לדרישות המשתנות של המשתמשים באתר
ד. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
ה. להציע למשתמשים באתר מוצרים משלימים לתכני האתר באמצעות ספקים חיצוניים.
ו. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים.
ז. לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
המידע שייאסף באתר ישמש את סקיי ג'יני לצרכים אלה יהיה בעיקרו מידע דמוגרפי וסטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית ולא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו.
דיוור ישיר באמצעות הדואר האלקטרוני
בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982 סעיף 30א' , סקיי ג'יני רשאית לשגר ללקוחותיה דברי פרסומת בנושאי תיירות באמצעות מערכות הודעות טלפונית, דואר אלקטרוני או מסרונים בהתאם להסכמה שניתנה בעת ביצוע ההזמנה ואל פרטי ההתקשרות אותם ציין הלקוח בעת הזמנתו. בידי המזמין שמורה האפשרות להודיע כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.
בכפוף לאמור להלן, אופקים נסיעות ותיירות תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע חיוני בנוגע למוצרים אותם רכשת וכן מידע שיווקי ופרסומי , בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. ביצוע הזמנה באתר מהווה הסכמה מפורשת ומראש מצדך לקבלת דיוור כאמור אלא אם תודיע לנו כי אינך מעוניין בדיוור זה. במסגרת הרשמתך לאתר לקבלת דיוור, מבצעים ושעשועונים תתבקש להשאיר את פרטיך ולאשר זאת, אישורך לכך מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם את התכנים האמורים ובכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, אופקים נסיעות ותיירות לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים למעט האמור במדיניות זו וכן היא רשאית להעביר להם מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מסירת מידע לצד שלישי
האתר משמש בין היתר בפלטפורמה לשירותים שונים בתחום התיירות המנוהלים על ידי צדדים שלישיים. אופקים נסיעות ותיירות לא תמסור את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן
א. במקרה בו תרכוש מוצרים או שירותים במסגרת שיתוף פעולה בין סקיי ג'יני לבין צד שלישי. במקרים אלה, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע הנחוץ לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן שירותים.
ב. במקרה בו תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.
ג. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו.
ד. בכפוף להוראות החוק ובמידה וניתן צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
ה. העברת פעילות האתר או הצטרפות למאגר מידע אחר.

Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין קוקיז, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, לאימות פרטים, להתאמת הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שעניינו אותך ולצורכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרים לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שביקרת בהם, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. תוכל להימנע מקבלת Cookies, אם אינך רוצה לקבלם, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, ניתן למחוק את קבצי ה-Cookies בכל רגע נתון. שים לב כי מחיקת ה-Cookies עלולה להביא לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

אבטחת מידע
סקיי ג'יני מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, סקיי ג'יני לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, אלא רק לעניין המינימום המחויב לפי החוק והדין למאגר מידע רשום, ולנתונים המאוחסנים בו בלבד.

הזכות לעיין או להימחק ממאגר המידע,חוק
הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שנוגע לו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר, רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות. באפשרותך לשנות, להפריך או למחוק את פרטיך. כדי לעשות זאת עליך להודיע לנו דוא"ל [email protected]
ואנו נבצע את השינוי תוך שני ימי עסקים מקבלת בקשתך.